Rituál Menarche

Rituál Menarche

Příchod menstruace je přechodovým bodem v životě ženy. Žena se stává cykličnou – každý měsíc zažívá různé kvality bytí závislé na fázi svého cyklu. Získává zároveň také spojení s přírodou a svojí plodností. Může uctít svoje ženství a jeho dary.